Cennik strzelnicy

Cennik strzelnicy

CENNIK ZA UŻYTKOWANIE STRZELNICY

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA  W WAŁBRZYCHU

Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku

W celu usprawnienia pracy strzelnicy oraz wyeliminowania obrotu gotówkowego wprowadza się system karnetów imiennych. Karnet będzie zawierał imię i nazwisko strzelającego oraz miejsce na wpisanie daty wykonania strzelania. W związku z tym Zarząd Koła KNIEJA ustala:

 • Karnety będzie można zakupić u opiekuna strzelnicy po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres dariuszcisek@o2.pl .
 • Karnety będą do odbioru, po uznaniu rachunku bankowego Koła, u Opiekuna Strzelnicy w Dobromierzu, w ciągu 7 dni.
 • Opiekun Strzelnicy zobowiązany jest do wpisania na odpowiednim kuponie karnetu daty odbycia strzelania, zgodnej z wpisem do książki strzelnicy i na koniec miesiąca  przekazania go Skarbnikowi Koła przy rozliczaniu miesiąca.
 • Karnety będą wydawane w postaci zbioru zalaminowanych kuponów z miejscem na wpisanie daty niezmywalnym markerem.
 • Data ważności zamieszczona będzie każdorazowo na karnecie, będą ważne do 31 grudnia 2019 roku. Ceny karnetów będą następujące:
ilość wejść cena za 1 wejście Cena za karnet Cena za karnet wykupiony do 30 maja 2019
15 30 450 400
10 35 350 320
5 38 195 160
 • Cena za wejście bez karnetu  będzie wynosić 45 zł za dwie godziny udostępnienia 1 stanowiska na wybranej osi strzelnicy a za każdą następną godzinę  50 zł. Czas otwarcia i zamknięcia strzelnicy w poszczególnych dniach dla 1 osoby ustala Opiekun strzelnicy.
 • Osoby strzelające wyłącznie z broni czarno prochowej płacą odpowiednio do ilości osób bez limitu czasu  na jednym stanowisku.
 • W przypadku gdy   na  osi strzela więcej niż 1 osoba posiadająca  broń i pozwolenie na nią, opiekun strzelnicy musi sprawdzić czy przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie i wpisuje nazwisko oraz numer legitymacji tej osoby do książki strzelnicy. Jeśli strzela osoba nie posiadająca jeszcze pozwolenia na broń, wymagana jest na stanowisku obecność osoby z uprawnieniami  instruktora/prowadzącego i jego bronią.
 • Członkowie Koła Łowieckiego KNIEJA  strzelają na strzelnicy za darmo, oprócz cen za rzutka która wynosi 30 gr. na dzień 1.05.2019r. Nie mogą prowadzić strzelań dla osób bez uprawnień strzeleckich chyba że posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Osoby trzecie, wprowadzone przez członka Koła Knieja oraz nie posiadające wykupionego karnetu płacą zgodnie z cennikiem. 
 • Członkowie PZŁ, którzy nie wykupią karnetu płacą za wstęp na strzelnicę 30 zł , za rzutek 70 gr,za  przebieg dzika 1 zł i za przebieg zająca 50 gr.
 • Strzelania do rzutków i makiet dzika oraz zająca będzie uruchomione tylko dla więcej niż 5 osób strzelających w tym samym czasie. Czas strzelania nie może przekroczyć 3 godzin.
 • Opłata za wynajęcie całej strzelnicy na 1 dzień wynosi 3000 zł +vat.
 • Opłata za wynajęcie strzelnicy na cały dzień na zawody zgłoszone do PZSS wynosi 2000 + vat. Opłata za rzutki wynosi 1 zł za rzutek. W przypadku mniej niż 40  zawodników obecnych na strzelnicy obowiązuje rozliczenie zgodnie z cennikiem. W przypadku uiszczenia opłaty do 15 marca 2019r. za wszystkie zgłoszone do kalendarza zawody opłata wynosi 1500 zł + Vat za dzień.
 • Wynajęcie instruktora członka Koła KNIEJA kosztuje 200 zł za dwie godziny.
 • Opłata za sprzątanie strzelnicy wynosi 500 zł.