Cennik strzelnicy

Cennik strzelnicy

CENNIK ZA UŻYTKOWANIE STRZELNICY

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA  W WAŁBRZYCHU

Cennik obowiązuje od 01 stycznia 2019 roku

Cena za wejście bez karnetu  będzie wynosić 45 zł za dwie godziny udostępnienia 1 stanowiska na wybranej osi strzelnicy a za każdą następną godzinę  50 zł. Czas otwarcia i zamknięcia strzelnicy w poszczególnych dniach dla 1 osoby ustala Opiekun strzelnicy.

Osoby strzelające wyłącznie z broni czarno prochowej płacą odpowiednio do ilości osób.

W przypadku gdy   na  osi strzela więcej niż 1 osoba posiadająca  broń i pozwolenie na nią, opiekun strzelnicy musi sprawdzić czy przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie i wpisuje nazwisko oraz numer legitymacji tej osoby do książki strzelnicy. Jeśli strzela osoba nie posiadająca jeszcze pozwolenia na broń, wymagana jest na stanowisku obecność osoby z uprawnieniami  instruktora/prowadzącego i jego bronią.

Członkowie Koła Łowieckiego KNIEJA  strzelają na strzelnicy za darmo, oprócz cen za rzutka która wynosi 30 gr. na dzień 1.05.2019r. Nie mogą prowadzić strzelań dla osób bez uprawnień strzeleckich chyba że posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Osoby trzecie, wprowadzone przez członka Koła Knieja oraz nie posiadające wykupionego karnetu płacą zgodnie z cennikiem. 

Członkowie PZŁ płacą za wstęp na strzelnicę 30 zł , za rzutek 70 gr,za  przebieg dzika 1 zł.

Strzelania do rzutków i makiet dzika będzie uruchomione tylko dla więcej niż 5 osób strzelających w tym samym czasie. Czas strzelania nie może przekroczyć 2 godzin.

Opłata za wynajęcie całej strzelnicy na 1 dzień wynosi 3000 zł +vat.

Opłata za wynajęcie strzelnicy na cały dzień na zawody zgłoszone do PZSS wynosi 2000 + vat. Opłata za rzutki wynosi 1 zł za rzutek. W przypadku mniej niż 40  zawodników obecnych na strzelnicy obowiązuje rozliczenie zgodnie z cennikiem. W przypadku uiszczenia opłaty do 15 marca 2019r. za wszystkie zgłoszone do kalendarza zawody opłata wynosi 1500 zł + Vat za dzień.

Wynajęcie instruktora członka Koła KNIEJA kosztuje 200 zł za dwie godziny.

Opłata za sprzątanie strzelnicy wynosi 500 zł.