Cennik strzelnicy

Cennik strzelnicy

CENNIK ZA UŻYTKOWANIE STRZELNICY

KOŁA ŁOWIECKIEGO KNIEJA  W WAŁBRZYCHU

Cennik obowiązuje od 01 września 2020 roku

Cena za wejście na strzelnice wynosić 45 zł za dwie godziny (w tym jest udostępnienia 1 stanowiska na wybranej osi) a za każdą następną rozpoczętą godzinę  50 zł. Grupy zorganizowane muszą wypełnić oświadczenie przy rezerwacji strzelnicy.

Czas otwarcia i zamknięcia strzelnicy w poszczególnych dniach ustala opiekun strzelnicy.

W przypadku gdy   na  osi strzela więcej niż 1 osoba posiadająca  broń i pozwolenie na nią, opiekun strzelnicy musi sprawdzić czy przynajmniej jedna osoba posiada uprawnienia prowadzącego strzelanie i wpisuje nazwisko oraz numer legitymacji tej osoby do książki strzelnicy. Jeśli strzela osoba nie posiadająca jeszcze pozwolenia na broń, wymagana jest na stanowisku obecność osoby z uprawnieniami  instruktora/prowadzącego i jego bronią.

Członkowie Koła Łowieckiego KNIEJA korzystają ze strzelnicy za darmo, oprócz opłaty za rzutka która wynosi 30 gr. na dzień 01.09.2020r.

Członkowie koła nie mogą prowadzić strzelań dla osób bez uprawnień strzeleckich chyba że sami posiadają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia szkoleń. Osoby trzecie, wprowadzone przez członka Koła Knieja płacą zgodnie z cennikiem. 

Strzelcy sportowi i myśliwi płacą za za rzutek 1,00 zł, za  przebieg dzika 1,00 zł. Opłata za uruchomienie maszyn na trapie i skeecie nie może być niższa niż 50 zł

Strzelania do rzutków i makiet dzika będzie uruchomione tylko dla więcej niż 5 osób strzelających w tym samym czasie. Czas strzelania nie może przekroczyć 2 godzin.

Opłata za wynajęcie całej strzelnicy na 1 dzień (8 godzin) wynosi 3000 zł +vat.

Opłata za wynajęcie jednej osi na 4 godziny wynosi 1500 zł +vat

Opłata za wynajęcie strzelnicy na cały dzień (8 godzin) na zawody zgłoszone do PZSS wynosi 2000 + vat. Opłata za rzutki wynosi 1 zł/ rzutek. W przypadku uiszczenia opłaty do 30 marca za organizację zawodów strzeleckich w całym roku (minimum 3 x) opłata wynosi 1500 zł za dzień (max. 8 godzin).

Wynajęcie instruktora członka Koła KNIEJA kosztuje 200 zł za dwie godziny.

Opłata za sprzątanie strzelnicy wynosi 500 zł.