Charakterystyka obwodów

Charakterystyka obwodów

Obwód 269 Dobromierz


Obwód 269 – polny – położony jest na malowniczych terenach gminy Dobromierz i częściowo Bolków. Powierzchnia obwodu wynosi 5829 ha w tym 1202 ha lasu. Krajobraz obwodu jest pofałdowany, ze stosunkowo wysokim płaskowyżem w rejonie Chwaliszowa oraz z dużym zbiornikiem wody pitnej w środku. Obwód jest bardzo zasobny w karmę ze względu na zagospodarowanie rolne zwłaszcza duże areały kukurydzy i pszenicy, a także różnorodność lasów, w tym dębu i buka. Warunki klimatyczne są stosunkowo łagodne pomimo bliskości gór, łagodzone przez wpływ mikroklimatu charakterystycznego dla części nizinnej Dolnego Śląska. Pokrywa śnieżna jest zwykle niewielka. Obwód zasobny w zwierzynę grubą. Od wielu lat staramy się odbudować stan zwierzyny drobnej prowadząc bardzo intensywnie re-introdukcje kuropatwy i zająca. Pozyskanie w ostatnich latach utrzymuje się na stałym wysokim poziomie np. jelenie – 10 szt., dziki – 101 szt., sarny – 64 szt.

Obwód 290 Marciszów – Stare Bogaczowice

Obwód 290 – leśny – posiada powierzchnię 3228 hektarów, w tym 1097 hektarów lasu. Położony na terenie gmin Marciszów oraz St. Bogaczowic. Teren obwodu jest pofałdowany z kilkoma szczytami. Najwyższy to góra Borowiec o wysokości do 645 m n.m.p. warunki klimatyczne surowe (długie i śnieżne zimy). Baza żerowa stosunkowo skromna (słabe zagospodarowanie rolnicze) dlatego konieczne jest intensywne dokarmianie w okresie zimowym liczone w dziesiątkach ton. Pozyskanie utrzymuje na średnim poziomie np. jelenie – 7 szt., dziki – 42 szt., sarny – 41 szt. W obwodzie pozyskuje się też sporo ptactwa wodnego szczególnie wokół żwirowisk.

Marciszów

Obwód 323 Mieroszów-Sokołowsko

Obwód 323 – leśny – to przepięknie położony obwód w sercu Gór Suchych,  na terenie gminy Mieroszów. Powierzchnia obwodu to 4446 hektarów w tym 2712 hektarów lasu. Najwyższe wzniesienie to góra Suchawa o wysokości 928m. Obwód obejmuje przepiękne tereny wokół uzdrowiska Sokołowsko i w kierunku wschodnim sięga aż do znanego schroniska Andrzejówka. W kierunku zachodnim obejmuje swym zasięgiem masyw Lesistej Wielkiej. Obwód od strony południowej graniczy z Czechami i posiada wiele wzniesień powyżej 800 npm. Panują tu surowe warunki klimatyczne. Głębokość pokrywy śnieżnej w dolinach często przekracza 2 metry i utrzymuje się od wczesnej jesieni do później wiosny.  Uboga baza żerowa tak w polach jak i w lesie (duże areały sosny i świerka) powoduje konieczność stałego dokarmiana od wczesnej jesieni do późnej wiosny. Pozyskanie w ostatnich latach to średnio: jelenie – 33 szt., dziki – 53 szt., sarny – 18 i największa atrakcja obwodu muflon 11- szt.